Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 20 Skälängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
20 Skälängen 1435 30,7% 28,9% 17,0% 23,5% 9,3% 48,6% 51,4% 0,3% 1,3%
Summa 1435 30,7% 28,9% 17,0% 23,5% 9,3% 48,6% 51,4% 0,3% 1,3%

http://www.val.se