Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 21 Nordanby gärde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
21 Nordanby gärde 1284 24,2% 27,2% 20,5% 28,1% 7,6% 49,8% 50,2% 1,1% 1,2%
Summa 1284 24,2% 27,2% 20,5% 28,1% 7,6% 49,8% 50,2% 1,1% 1,2%

http://www.val.se