Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 73 Skallberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
73 Skallberget 1204 27,7% 37,6% 19,2% 15,4% 8,1% 48,3% 51,7% 0,4% 2,0%
Summa 1204 27,7% 37,6% 19,2% 15,4% 8,1% 48,3% 51,7% 0,4% 2,0%

http://www.val.se