Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 74 Tunby-Vega

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
74 Tunby-Vega 1503 22,4% 35,7% 23,8% 18,2% 10,8% 52,1% 47,9% 0,3% 4,9%
Summa 1503 22,4% 35,7% 23,8% 18,2% 10,8% 52,1% 47,9% 0,3% 4,9%

http://www.val.se