Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 75 Nordanby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
75 Nordanby 1272 27,2% 33,4% 17,3% 22,1% 7,8% 49,9% 50,1% 0,5% 1,7%
Summa 1272 27,2% 33,4% 17,3% 22,1% 7,8% 49,9% 50,1% 0,5% 1,7%

http://www.val.se