Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 76 Rönnby S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
76 Rönnby S 1470 10,4% 36,1% 21,0% 32,4% 6,7% 50,1% 49,9% 0,5% 1,9%
Summa 1470 10,4% 36,1% 21,0% 32,4% 6,7% 50,1% 49,9% 0,5% 1,9%

http://www.val.se