Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 77 Rönnby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
77 Rönnby N 1409 9,7% 26,6% 20,7% 42,9% 5,7% 48,5% 51,5% 0,4% 1,7%
Summa 1409 9,7% 26,6% 20,7% 42,9% 5,7% 48,5% 51,5% 0,4% 1,7%

http://www.val.se