Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 81 Gryta SÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
81 Gryta SÖ 1435 14,6% 38,5% 23,1% 23,8% 8,4% 48,6% 51,4% 0,3% 1,5%
Summa 1435 14,6% 38,5% 23,1% 23,8% 8,4% 48,6% 51,4% 0,3% 1,5%

http://www.val.se