Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 82 Gryta SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
82 Gryta SV 1433 18,4% 37,9% 21,3% 22,4% 9,3% 47,4% 52,6% 0,5% 2,1%
Summa 1433 18,4% 37,9% 21,3% 22,4% 9,3% 47,4% 52,6% 0,5% 2,1%

http://www.val.se