Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1719 22,5% 19,5% 18,2% 39,8% 6,9% 44,9% 55,1% 0,4% 2,3%
Summa 1719 22,5% 19,5% 18,2% 39,8% 6,9% 44,9% 55,1% 0,4% 2,3%

http://www.val.se