Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Jakobsberg, Bryggeriet, Turbo m.fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Jakobsberg, Bryggeriet, Turbo m.fl 1231 19,6% 22,1% 23,7% 34,6% 8,6% 47,1% 52,9% 0,3% 0,7%
Summa 1231 19,6% 22,1% 23,7% 34,6% 8,6% 47,1% 52,9% 0,3% 0,7%

http://www.val.se