Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kungsängen-Valla-Vasastaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsängen-Valla-Vasastaden 1394 20,7% 25,7% 24,6% 29,1% 10,0% 50,5% 49,5% 0,4% 0,8%
Summa 1394 20,7% 25,7% 24,6% 29,1% 10,0% 50,5% 49,5% 0,4% 0,8%

http://www.val.se