Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sala N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sala N 1493 15,5% 27,7% 24,8% 31,9% 7,1% 50,2% 49,8% 0,3% 0,6%
Summa 1493 15,5% 27,7% 24,8% 31,9% 7,1% 50,2% 49,8% 0,3% 0,6%

http://www.val.se