Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sala Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sala Ö 1229 13,5% 31,7% 31,4% 23,4% 6,8% 50,9% 49,1% 0,2% 0,6%
Summa 1229 13,5% 31,7% 31,4% 23,4% 6,8% 50,9% 49,1% 0,2% 0,6%

http://www.val.se