Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sala S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sala S 1515 16,1% 35,8% 25,9% 22,1% 7,1% 50,1% 49,9% 0,3% 0,9%
Summa 1515 16,1% 35,8% 25,9% 22,1% 7,1% 50,1% 49,9% 0,3% 0,9%

http://www.val.se