Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Dalhem, Gärdesta, Hagaberg m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dalhem, Gärdesta, Hagaberg m.fl. 1501 16,1% 32,1% 26,4% 25,3% 6,5% 47,7% 52,3% 0,5% 0,6%
Summa 1501 16,1% 32,1% 26,4% 25,3% 6,5% 47,7% 52,3% 0,5% 0,6%

http://www.val.se