Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västerfärnebo - Västerbykil

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västerfärnebo - Västerbykil 1657 13,0% 28,5% 27,7% 30,8% 5,4% 51,0% 49,0% 0,1% 0,7%
Summa 1657 13,0% 28,5% 27,7% 30,8% 5,4% 51,0% 49,0% 0,1% 0,7%

http://www.val.se