Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kila - Fläckebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kila - Fläckebo 1364 14,1% 29,8% 29,8% 26,2% 6,6% 51,5% 48,5% 0,7% 1,0%
Summa 1364 14,1% 29,8% 29,8% 26,2% 6,6% 51,5% 48,5% 0,7% 1,0%

http://www.val.se