Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kolarbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kolarbyn 1171 19,8% 25,8% 23,8% 30,6% 6,9% 50,4% 49,6% 1,8% 1,3%
Summa 1171 19,8% 25,8% 23,8% 30,6% 6,9% 50,4% 49,6% 1,8% 1,3%

http://www.val.se