Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1676 15,4% 25,2% 20,6% 38,8% 7,8% 46,1% 53,9% 0,8% 1,3%
Summa 1676 15,4% 25,2% 20,6% 38,8% 7,8% 46,1% 53,9% 0,8% 1,3%

http://www.val.se