Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Risbron

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Risbron 1558 16,9% 29,4% 25,1% 28,6% 7,9% 50,8% 49,2% 0,4% 3,1%
Summa 1558 16,9% 29,4% 25,1% 28,6% 7,9% 50,8% 49,2% 0,4% 3,1%

http://www.val.se