Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västanfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västanfors 1057 16,2% 25,6% 19,2% 39,0% 5,0% 46,6% 53,4% 0,3% 0,9%
Summa 1057 16,2% 25,6% 19,2% 39,0% 5,0% 46,6% 53,4% 0,3% 0,9%

http://www.val.se