Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Per Ols

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Per Ols 1719 23,6% 32,0% 20,6% 23,8% 10,4% 51,0% 49,0% 0,8% 1,4%
Summa 1719 23,6% 32,0% 20,6% 23,8% 10,4% 51,0% 49,0% 0,8% 1,4%

http://www.val.se