Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Meling

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Meling 1348 14,8% 30,3% 26,5% 28,5% 5,0% 52,3% 47,7% 0,8% 1,1%
Summa 1348 14,8% 30,3% 26,5% 28,5% 5,0% 52,3% 47,7% 0,8% 1,1%

http://www.val.se