Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åvestbo-Västervåla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Åvestbo-Västervåla 1000 11,4% 24,6% 32,1% 31,9% 5,1% 53,5% 46,5% 0,3% 2,0%
Summa 1000 11,4% 24,6% 32,1% 31,9% 5,1% 53,5% 46,5% 0,3% 2,0%

http://www.val.se