Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Byjorden-Odensvi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Byjorden-Odensvi 1661 18,7% 30,2% 24,7% 26,4% 6,7% 50,4% 49,6% 0,7% 0,6%
Summa 1661 18,7% 30,2% 24,7% 26,4% 6,7% 50,4% 49,6% 0,7% 0,6%

http://www.val.se