Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Karlsdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Karlsdal 1593 19,6% 23,2% 23,1% 34,1% 6,8% 47,0% 53,0% 0,3% 2,8%
Summa 1593 19,6% 23,2% 23,1% 34,1% 6,8% 47,0% 53,0% 0,3% 2,8%

http://www.val.se