Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tunadal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tunadal 1282 15,8% 16,0% 16,7% 51,6% 6,7% 43,9% 56,1% 0,9% 1,5%
Summa 1282 15,8% 16,0% 16,7% 51,6% 6,7% 43,9% 56,1% 0,9% 1,5%

http://www.val.se