Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Karlberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Karlberg 1457 19,4% 25,8% 27,7% 27,2% 8,5% 48,9% 51,1% 0,8% 2,0%
Summa 1457 19,4% 25,8% 27,7% 27,2% 8,5% 48,9% 51,1% 0,8% 2,0%

http://www.val.se