Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kolsva Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kolsva Ö 1213 16,6% 30,3% 25,2% 27,9% 7,4% 51,0% 49,0% 1,2% 1,2%
Summa 1213 16,6% 30,3% 25,2% 27,9% 7,4% 51,0% 49,0% 1,2% 1,2%

http://www.val.se