Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ladubacksgärdena-N Skogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ladubacksgärdena-N Skogen 1222 15,1% 34,1% 23,8% 27,0% 7,4% 47,3% 52,7% 0,3% 0,7%
Summa 1222 15,1% 34,1% 23,8% 27,0% 7,4% 47,3% 52,7% 0,3% 0,7%

http://www.val.se