Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sturestaden-Nästkvarn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sturestaden-Nästkvarn 1464 17,7% 21,2% 19,7% 41,4% 8,0% 45,9% 54,1% 0,9% 0,5%
Summa 1464 17,7% 21,2% 19,7% 41,4% 8,0% 45,9% 54,1% 0,9% 0,5%

http://www.val.se