Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ringsborg-Strömsborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ringsborg-Strömsborg 1546 24,5% 21,3% 22,0% 32,3% 10,5% 48,5% 51,5% 0,2% 1,0%
Summa 1546 24,5% 21,3% 22,0% 32,3% 10,5% 48,5% 51,5% 0,2% 1,0%

http://www.val.se