Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Herrängen-Ekbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Herrängen-Ekbacken 908 21,3% 28,0% 21,5% 29,3% 7,7% 52,3% 47,7% 0,3% 0,7%
Summa 908 21,3% 28,0% 21,5% 29,3% 7,7% 52,3% 47,7% 0,3% 0,7%

http://www.val.se