Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brattberget-Strömsnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brattberget-Strömsnäs 1729 15,6% 30,4% 23,1% 30,9% 7,3% 50,6% 49,4% 0,4% 1,2%
Summa 1729 15,6% 30,4% 23,1% 30,9% 7,3% 50,6% 49,4% 0,4% 1,2%

http://www.val.se