Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Landsförsamlingen-Vasastaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Landsförsamlingen-Vasastaden 1083 18,7% 31,4% 25,4% 24,5% 9,0% 53,1% 46,9% 0,4% 2,7%
Summa 1083 18,7% 31,4% 25,4% 24,5% 9,0% 53,1% 46,9% 0,4% 2,7%

http://www.val.se