Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Götlunda - Medåker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Götlunda - Medåker 1637 11,6% 27,9% 30,4% 30,1% 5,5% 51,4% 48,6% 0,7% 0,6%
Summa 1637 11,6% 27,9% 30,4% 30,1% 5,5% 51,4% 48,6% 0,7% 0,6%

http://www.val.se