Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Äppelbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Äppelbo 737 14,7% 29,6% 23,3% 32,4% 7,3% 51,0% 49,0% 0,1% 0,9%
Summa 737 14,7% 29,6% 23,3% 32,4% 7,3% 51,0% 49,0% 0,1% 0,9%

http://www.val.se