Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Malung S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Malung S 1649 13,8% 25,8% 22,4% 38,0% 7,0% 50,3% 49,7% 0,2% 1,7%
Summa 1649 13,8% 25,8% 22,4% 38,0% 7,0% 50,3% 49,7% 0,2% 1,7%

http://www.val.se