Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Malungsfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Malungsfors 466 15,2% 29,6% 30,0% 25,1% 5,2% 51,7% 48,3%   0,4%
Summa 466 15,2% 29,6% 30,0% 25,1% 5,2% 51,7% 48,3% 0,4%

http://www.val.se