Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Yttermalung

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Yttermalung 387 14,0% 15,8% 32,3% 38,0% 7,5% 50,9% 49,1% 0,3% 1,3%
Summa 387 14,0% 15,8% 32,3% 38,0% 7,5% 50,9% 49,1% 0,3% 1,3%

http://www.val.se