Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lima

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lima 1321 17,3% 24,8% 25,5% 32,4% 6,8% 53,8% 46,2% 0,3% 1,3%
Summa 1321 17,3% 24,8% 25,5% 32,4% 6,8% 53,8% 46,2% 0,3% 1,3%

http://www.val.se