Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mockfjärd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mockfjärd 1698 16,7% 29,6% 25,1% 28,6% 7,5% 50,5% 49,5% 0,3% 1,8%
Summa 1698 16,7% 29,6% 25,1% 28,6% 7,5% 50,5% 49,5% 0,3% 1,8%

http://www.val.se