Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gagnefs 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gagnefs 3 886 17,9% 31,2% 28,1% 22,8% 7,0% 51,9% 48,1% 0,7% 0,9%
Summa 886 17,9% 31,2% 28,1% 22,8% 7,0% 51,9% 48,1% 0,7% 0,9%

http://www.val.se