Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Edshult - Åkerö - Övermo mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Edshult - Åkerö - Övermo mfl 1649 15,9% 31,2% 25,8% 27,0% 7,7% 49,0% 51,0% 0,1% 1,9%
Summa 1649 15,9% 31,2% 25,8% 27,0% 7,7% 49,0% 51,0% 0,1% 1,9%

http://www.val.se