Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tällberg mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tällberg mfl 1431 11,9% 22,9% 29,1% 36,1% 5,7% 50,2% 49,8% 0,6% 1,3%
Summa 1431 11,9% 22,9% 29,1% 36,1% 5,7% 50,2% 49,8% 0,6% 1,3%

http://www.val.se