Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Leksand V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Leksand V 1582 16,8% 29,1% 25,6% 28,4% 8,6% 48,4% 51,6% 0,6% 1,5%
Summa 1582 16,8% 29,1% 25,6% 28,4% 8,6% 48,4% 51,6% 0,6% 1,5%

http://www.val.se