Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Insjön V - Ål-Kilen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Insjön V - Ål-Kilen 937 17,9% 31,7% 22,2% 28,2% 6,4% 51,4% 48,6% 0,2% 1,2%
Summa 937 17,9% 31,7% 22,2% 28,2% 6,4% 51,4% 48,6% 0,2% 1,2%

http://www.val.se