Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rättvik S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rättvik S 1718 11,6% 26,7% 28,5% 33,2% 6,1% 51,5% 48,5% 0,2% 1,4%
Summa 1718 11,6% 26,7% 28,5% 33,2% 6,1% 51,5% 48,5% 0,2% 1,4%

http://www.val.se