Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rättvik V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rättvik V 1612 14,8% 24,9% 23,8% 36,5% 7,2% 49,4% 50,6% 0,2% 0,7%
Summa 1612 14,8% 24,9% 23,8% 36,5% 7,2% 49,4% 50,6% 0,2% 0,7%

http://www.val.se